Voor het stroomlijnen van specifieke kantoorzaken en -taken kunt u niet bij alle secretaresses terecht. Vaak zijn zij voornamelijk uitvoerend. Voor toch dat beetje extra kennis in uw organisatie, ben ik dat steuntje in de rug. Ook als u slechts enkele uren ondersteuning van kwalitatief hoog niveau nodig hebt.


Voorbeelden

  1. secretariaatsvoering (agendabeheer, boeken van zakenreizen, correspondentie, notuleren, etc.) 

  2. opzet of herstructurering van uw secretariaat

  3. vastlegging van werkprocedures (procedureboek)

  4. plannen en organiseren van kantoorverhuizingenHeeft u vragen of suggesties over secretariële ondersteuning die hierbij niet vermeld staat, neem dan gerust contact op!